Proces dodawania produktu do oferty cenowej jest skomplikowany i długofalowy. Cena nie może być za duża ale też nie może być niższa niż produkcja i koszt wymyślenia produktu, opłacanie pracowników i wizjonerów. Przydatna będzie też statystyka, co za ile i w jakiej ilości się sprzedaje.

Strategia monetyzacji jest bardzo ważnym elementem tworzenia produktu rynkowego.
Błędy są nieodłącznym elementem biznesu. Rozwój nowego produktu wymaga prognozowania. Jak zdefiniować produkt żeby o niczym nie zapomnieć, a cena przyciągała do produktu klientów?


Produkt przede wszystkim niesie ze sobą wartość. Musi to być wartość bardzo poszukiwana, tak aby cena mogła dać zarobić twórcy i sprzedawcy. Produkt nie może też mieć nadmiernie dużo funkcjonalności, ponieważ prowadzą one do chaosu. Oba czynniki wartość i cena mogą podwyższyć bądź obniżyć sprzedaż produktu. Kolejnym czynnikiem, który może znacznie podwyższyć cenę produktu jest dobrze ułożone portfolio, które pokazuje jakie produkty można kupić za mniejszą oraz wyższą cenę. Warto się zastanowić czy produkt jest innowacyjny, jeśli tak, to cena może być ciut zawyżona. Po przeprowadzeniu całego procesu wyceny pozostaje czekać i monitorować jak się mają sprzedaż i czy prowadzi ona do zysków.