Wraz z rozwojem technologicznym świata wzrasta zapotrzebowanie wdrażania rozwiązań technologii informatycznej do świata biznesu. Proces ten nie musi się odbywać na drodze opozycji do tradycyjnych modeli i strategii biznesowych. Jednak wszelkie dane statystyczne jasno wskazują, jak ważna jest produkcja usług i produktów, które można sprzedawać przez Internet. Transformacja biznesu sprzyja zaufaniu klienta do produktów i usług danej firmy. Strona internetowa zazwyczaj posiada portfolio, cennik i zrealizowane już projekty, a to wzbudza zaufanie klientów. To właśnie taki styl sprzedaży był tym odpornym na pandemię covid 19. Mimo, że koncepcja technologii informacyjnej nie jest żadną nowością, to wiele przedsiębiorstw i mniejszych firm nadal boryka się z problemem stagnacji. Problem ten może zostać szybko rozwiązany przy wdrożeniu IT. Transformacja biznesu nie musi odbywać się kosztem pracy człowieka. Nie jest też związana z ogromnymi wydatkami. Wdrażanie rozwiązań technologicznych jest już przymusem, nie tylko możliwością. Umiejętność korzystania z najnowszej technologii generuje ogromną konkurencję na rynku.